Ostrzeżenie dotyczące prób wyłudzenia środków pieniężnych poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF

data aktualizacji

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia na rzecz KNF „opłaty transferowej” za umożliwienie wypłaty środków pożyczki udzielonej przez „Pierwszy Europejski Prywatny Bank Pożyczek” lub inne podmioty o innej nazwie oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem Komisji Nadzoru Finansowego - KNF, Urząd informuje, że:

  • Urząd NIE JEST autorem ww. dokumentów;
  • dokumenty NIE zostały sygnowane przez jakiegokolwiek pracownika Urzędu;
  • do zadań Urzędu NIE należy pobieranie opłat z tytułu udzielania jakichkolwiek pożyczek przez podmioty prywatne.
W związku z powyższym Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nieprzekazywanie żadnych środków finansowych, włącznie z opłatą za umożliwienie wypłaty środków udzielonej pożyczki, jak również nieprzekazywanie swoich danych osobowych, w tym w szczególności kopii dokumentów tożsamości.

Jednocześnie Urząd zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich pod adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą.
Prosimy o zatytułowanie wiadomości „Opłata transferowa za pożyczkę”.
Załącznik_1.jpg  Załącznik_2.jpg  Załącznik_3.jpg