Zawieszenie obrotu akcjami spółki FTI Profit SA

data aktualizacji 04 grudnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 4 grudnia 2018 r., akcjami spółki FTI Profit SA z siedzibą w Warszawie notowanej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Powodem zawieszenia są okoliczności, które pozwalają przyjąć, iż obrót tymi akcjami dokonywany jest w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.