Komunikat UKNF ws. publikacji odnoszących się do niektórych podmiotów rynku finansowego

data aktualizacji 17 listopada 2018


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzega w ostatnich dniach przypadki publikacji, w których formułowane są nierzetelne informacje dotyczące niektórych podmiotów działających na polskim rynku finansowym. Urząd zwraca uwagę mediów na konieczność przestrzegania zasad należytej staranności i rzetelne oraz odpowiedzialne formułowanie przekazu w tym zakresie polegające na niewywoływaniu nieuzasadnionych reakcji wśród inwestorów, także poprzez powielanie pogłosek. UKNF przypomina, że w przypadku podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie publikacje takie mogą podlegać ocenie pod kątem manipulacji informacją.