Wpis do rejestru PPE KGHM Metraco S.A.

data aktualizacji 29 października 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy.  

Zarządzającym jest:
1.    PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,

2.    PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, z wydzielonym Subfunduszem:
– PZU Dłużny Rynków Wschodzących.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.