Zatwierdzenie memorandum informacyjnego Vistula Group SA

data aktualizacji 08 października 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne:

  • Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA).