Wpis do rejestru PPE Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy spółka akcyjna oraz Kingspan Environmental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

data aktualizacji 19 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych Polonez,
-    PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek,
-    PZU Akcji Krakowiak.

PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, z wydzielonym Subfunduszem:
-    PZU Dłużny Rynków Wschodzących.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Kingspan Environmental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokietnicy.

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

-    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.