Wpis do rejestru PPE Grupy Topex sp. z o.o. sp. k.

data aktualizacji 03 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Grupę Topex sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Gotówkowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji, 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),
-    NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
-    NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.