Wpis do rejestru PPE Frankonia – Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie

data aktualizacji 09 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Frankonia – Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. 

Zarządzającym jest Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Investor Zrównoważony,
-    Investor Akcji,
-    Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
-    Investor Płynna Lokata,
-    Investor Obligacji. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.