Wpis do rejestru PPE wspólników spółki cywilnej – prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „POLSPAW - BIS” sp. c. R. Sawicki i wspólnicy

data aktualizacji 06 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Pana Henryka Sawickiego, Pana Romana Sawickiego i Pana Pawła Sawickiego – wspólników spółki cywilnej – prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „POLSPAW – BIS” sp. c. R. Sawicki i wspólnicy z siedzibą w Krzepicach. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Aktywny Akcji Globalnych,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.