Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat KNF dotyczący zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus SA

Data aktualizacji:
W dniu 6 sierpnia 2018 r., z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami Krezus SA (Spółka) z naruszeniem interesów inwestorów, z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki. 

W dniu 4 sierpnia 2018 r. Spółka opublikowała 2 raporty, w których poinformowała w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie oraz art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji Spółki przez Taleja Sp. z o.o. W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że poza Taleja Sp. z o.o.  jeszcze inni inwestorzy (osoba pełniąca obowiązki zarządcze oraz osoba blisko związana) byli zobowiązani, na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, do poinformowania o istotnych transakcjach zawartych na akcjach Spółki.
Do pobrania

Komunikat KNF dotyczący zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus SA

plik .pdf, 474,1kB
Pobierz