Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 18 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020 i 021 (oferującym jest Polski Dom Maklerski SA).