Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ZPC Otmuchów SA

data aktualizacji 29 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • ZPC Otmuchów SA z siedzibą w Otmuchowie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E (firmą inwestycyjną jest Vestor Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).