Wpis do rejestru PPE 2x3 S.A. oraz przedsiębiorcy Katarzyny Belgrau

data aktualizacji 21 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • 2x3 S.A. z siedzibą w Krzęcinie

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • przedsiębiorcę Katarzynę Belgrau, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Rajski Ogród Katarzyna Belgrau z siedzibą w Borowcu. 

Zarządzającym jest:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Investor Zrównoważony,
-    Investor Akcji,
-    Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
-    Investor Płynna Lokata,
-    Investor Obligacji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.