Porozumienie o współpracy w obszarze FinTech pomiędzy organem nadzoru Hongkongu (The Hong Kong Monetary Authority – HKMA) oraz Komisją Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 09 marca 2018

The Hong Kong Monetary Authority  (HKMA) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały w piątek, 9 marca 2018 r. porozumienie o współpracy w obszarze FinTech (Memorandum of Understanding), w celu wzmocnienia współdziałania w tym zakresie pomiędzy dwoma organami nadzoru oraz promowania innowacyjnych usług finansowych.

Porozumienie zostało podpisane w Hongkongu przez Howarda Lee, Zastępcę Dyrektora Generalnego HKMA oraz Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego KNF. Zgodnie z dokumentem współpraca HKMA i KNF będzie polegać na wspólnych projektach badawczych, wymianie informacji, wzajemnych konsultacjach oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami.

Howard Lee powiedział: "Cieszymy się z nawiązania bliższych relacji z KNF mających na celu lepsze wsparcie Fintechu i innowacyjnych usług finansowych w obu jurysdykcjach. Polska traktuje priorytetowo sprawy Fintech i aspiruje do stania się regionalnym hubem Fintech w Europie. Współpraca między HKMA i KNF umożliwi obu organom wykorzystanie doświadczeń i wiedzy drugiej strony”.

Marek Chrzanowski powiedział: "W ostatnim czasie KNF uczestniczyła w szeregu działań mających na celu wspieranie rozwoju sektora Fintech w Polsce. Liczymy na owocną współpracę z Hongkongiem, który jest jednym z głównych ośrodków w zakresie technologii finansowych w Azji. Wzajemne konsultacje i wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie innowacji finansowych między HKMA i KNF pozwolą nam zarówno lepiej śledzić zmiany technologiczne zachodzące na rynkach finansowych, jak też dostosować środowisko nadzorcze do nowych modeli biznesowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych”.