Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Ośrodku Medycyny Pracy sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

data aktualizacji 12 lutego 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lutego 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Ośrodek Medycyny Pracy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.