Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Sescom SA i Selvita SA

data aktualizacji 31 stycznia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne:

  • Sescom SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D (firma inwestycyjna: Ventus Asset Management SA);

  • Selvita SA z siedzibą w Krakowie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii H i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H oraz praw do akcji serii H (firmy inwestycyjne: Vestor Dom Maklerski SA, Bank Zachodni WBKI SA).