Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce „Carletti Polska”

data aktualizacji 14 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    „Carletti Polska” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.

Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie.