Komunikat w sprawie nowych wpisów do rejestru PPE

data aktualizacji 05 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujące programy:

1)    W formie funduszu emerytalnego tworzone przez :

•    „Telefony Podlaskie” spółkę akcyjną z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

Zarządzającym jest Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

•    Orange Szkolenia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

•    TP TELTECH spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Zarządzającym jest Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.


2)    W formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego tworzony przez:

•    Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli.

Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.