Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Dolby Poland

data aktualizacji 04 grudnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 grudnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

•    Dolby Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Zarządzającym jest:

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Gotówkowy,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji,

2.    NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020,

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
- NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),
- NN Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L),
- NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L),
- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.