Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego Marvipol Development SA

data aktualizacji 08 listopada 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne:

  • Marvipol Development SA z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).