Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polimex-Mostostal SA

data aktualizacji 20 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP S.A.).