Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 05 października 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA).