Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego VENTURE INC SA

data aktualizacji 25 września 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • VENTURE INC SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F i G (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).