Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Accord Healthcare Polska

data aktualizacji 07 września 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 września 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych następujący program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Accord Healthcare Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
ESALIENS Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- ESALIENS Subfundusz Akcji,
- ESALIENS Subfundusz Strateg,
- ESALIENS Subfundusz Obligacji,
- ESALIENS Subfundusz Pieniężny,

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.