Komunikat dot. restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

data aktualizacji 24 sierpnia 2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 10 sierpnia 2017 r. wpłynęło zgłoszenie od jednego z banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Biorąc pod uwagę wniosek tego banku dotyczący ewentualnego przejęcia Lubuskiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja wyznaczyła termin do dnia 29 września 2017 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.