Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Intersport Polska S.A.

data aktualizacji 23 sierpnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Intersport Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (firma inwestycyjna: Dom Maklerski BOŚ S.A.).