Nowy Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 26 lipca 2017

Premier Beata Szydło z dniem 25 lipca 2017 roku powołała na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego nowego Zastępcę Przewodniczącego KNF Pana Andrzeja Diakonowa, który będzie odpowiadał w Urzędzie KNF za wykonywanie zadań związanych z audytem i kontrolą wewnętrzną, administracją, informatyką oraz ochroną klienta. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski będzie nadal sprawował nadzór nad pionem bankowym.

Pan Andrzej Diakonow był ostatnio związany z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie był dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, pełnił także funkcję sekretarza stanu i kierownika Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w rządzie Jana Olszewskiego. Był doradcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz posłem na Sejm IV kadencji.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecna SGH) oraz stypendystą DAAD (Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie).