Komunikat z 363. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lipca 2017 r.

data aktualizacji 07 lipca 2017

W trzysta sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 22 czerwca 2017 r. wpłynęło zgłoszenie od dwóch banków zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Biorąc pod uwagę wstępne zainteresowanie tych banków dotyczące ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 31 lipca 2017 r. na ostateczne zajęcie przez te banki stanowiska w przedmiotowej sprawie.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na rozszerzenie zakresu działalności maklerskiej PGE Domowi Maklerskiemu S.A. o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

3.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 18 lipca 2017 r., 
 • 1 sierpnia 2017 r., 
 • 29 sierpnia 2017 r., 
 • 12 września 2017 r., 
 • 26 września 2017 r., 
 • 10 października 2017 r.