Komunikat dotyczący restrukturyzacji Twojej SKOK

data aktualizacji 29 marca 2017

W związku z wpłynięciem – w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 14 marca 2017 r. – zgłoszenia od  banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu oraz biorąc pod uwagę deklarację tego banku przedstawienia Komisji do dnia 30 kwietnia 2017 r. decyzji w sprawie ewentualnego wyrażenia przez bank zgody na przejęcie Twojej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok lub też poinformowania KNF o braku takiej zgody, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 30 kwietnia 2017 r. włącznie na ostateczne zajęcie przez bank stanowiska w przedmiotowej sprawie.