Stanowisko UKNF odnośnie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dot. wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

data aktualizacji 31 marca 2017

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)  odnośnie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dot. wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym