Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w spółce Alupol Films

data aktualizacji 23 stycznia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 20 stycznia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • Alupol Films sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu


Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.