Wyrok WSA w sprawie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Banku PBP przez Abris Capital

data aktualizacji 21 października 2016


W dniu 21 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił w całości skargę PL Holdings S.a.r.l. oraz Abris Capital Partners Limited na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącą zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Banku PBP SA (sygn. akt. VI SA/Wa 3127/14).

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku WSA wskazał, że w zakresie prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego nie doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego i materialnego.