Ryzyko na rynku Forex związane z wynikami referendum w sprawie Brexitu

data aktualizacji

W kontekście referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (tzw. Brexitu), które odbędzie się w Wielkiej Brytanii w dniu 23 czerwca 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zwraca uwagę klientom detalicznym inwestującym na rynku OTC instrumentów pochodnych (tzw. rynku Forex) na ryzyko związane z możliwą nadzwyczajną zmiennością notowań  walut w odpowiedzi na wyniki referendum oraz z ewentualnością występowania tzw. luk cenowych

UKNF przypomina, że w przypadku korzystania z instrumentów pochodnych występuje efekt dźwigni finansowej i ewentualna strata może być wyższa niż początkowy depozyt.

W dniu 24 maja 2016 r. KNF wydała wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.