Komunikat z 306. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 maja 2016 r.

data aktualizacji 10 maja 2016

1.    W trzysta szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Jacek Bartkiewicz – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Nowak – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Radosław Domagalski – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Magdaleny Jabłońskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grębocinie,
•    Pani Małgorzaty Szpejankowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku.

3.    KNF jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

•    Pani Lidii Bober na stanowisko Prezesa Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego,
•    Pani Iwony Anny Gutowskiej-Gruchot na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebielu

ze względu na brak rękojmi należytego wykonywania obowiązków, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu wykonywania przez kandydatki obowiązków na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w zatrudniających je bankach spółdzielczych.

4.    Komisja jednogłośnie ustanowiła z dniem 11 maja 2016 r. kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Pawłowi Pawłowskiemu.

5.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    17 maja 2016 r.
•    24 maja 2016 r.
•    7 czerwca 2016 r.
•    21 czerwca 2016 r.
•    5 lipca 2016 r.