Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Innovative Commerce

data aktualizacji 22 grudnia 2016

W dniu 22 grudnia 2016 r., działając na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki: 
  • Innovative Commerce a.s. - od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 22 stycznia 2017 r. włącznie.

Powodem zawieszenia jest otrzymanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszenia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, z którego wynika, iż obrót tymi akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.