Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

data aktualizacji 13 kwietnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • X-Trade Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A X-Trade Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie przez Sprzedającego XXZW Investment Group SA z siedzibą w Luksemburgu oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Pekao Investment Banking SA).