Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Ursus SA

data aktualizacji 18 marca 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:


  • Ursus SA z siedzibą w Lublinie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i Q URSUS SA z siedzibą w Lublinie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski mBanku SA).