Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Mercator Medical SA

data aktualizacji 31 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Mercator Medical SA z siedzibą w Krakowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G oraz praw do akcji serii G Mercator Medical SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Vestor Dom Maklerski SA).