Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Integer.pl SA

data aktualizacji 19 lutego 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Integer.pl SA z siedzibą w Krakowie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L Integer.pl SA (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).