Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Best SA

data aktualizacji 03 października 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Best SA z siedzibą w Gdyni, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji obligacji Best SA z siedzibą w Gdyni (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).