Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego „PGS Software” SA

data aktualizacji 08 sierpnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:


•    „PGS Software” SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, J (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).