Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego KCI SA

data aktualizacji 18 marca 2016


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez:


•    KCI SA z siedzibą w Krakowie w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G KCI SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Dom Maklerski Navigator SA).