Komunikat w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego EDF ENERGIA SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez:

•    EDF ENERGIA SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii C (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).