Komunikat w sprawie wykreślenia z rejestru dostawców usług płatniczych krajowej instytucji płatniczej Masspay S.A.

data aktualizacji 02 maja 2016

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 10 lutego 2015 r. poinformował o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 3 lutego 2015 r. decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Masspay S.A.

W wyniku rozpatrzenia wniosku spółki Masspay S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę Masspay S.A., KNF decyzją z dnia 8 marca 2016 r. umorzyła postępowanie odwoławcze, utrzymując tym samym w mocy decyzję z dnia 3 lutego 2015 r. dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Masspay S.A.

W związku z uprawomocnieniem się decyzji z dnia 8 marca 2016 r. z rejestru dostawców usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, w dniu 29 kwietnia 2016 r. wykreślona została krajowa instytucja płatnicza Masspay S.A. wpisana pod numerem IP15/2013.