Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Auto Partner SA

data aktualizacji 29 kwietnia 2016

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do akcji serii H AUTO PARTNER SA z siedzibą w Bieruniu (firmą inwestycyjną jest Bank Zachodni WBK SA).