Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Trans Polonia SA

data aktualizacji 29 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Trans Polonia SA z siedzibą w Tczewie, w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H oraz I a także praw do akcji serii I (firmą inwestycyjną jest Trigon Dom Maklerski SA).