Komunikat w sprawie wydania decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję nakładającą na spółkę Petrolinvest SA z siedzibą w Gdyni karę pieniężną oraz karę bezterminowego wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

data aktualizacji 26 maja 2017