Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita

data aktualizacji 15 maja 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).