Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PKO Towarzystwo Ubezpieczeń

data aktualizacji 24 kwietnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 21 kwietnia 2017 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•    PKO Towarzystwo Ubezpieczeń spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.