Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji 21 kwietnia 2017

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: 

  • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I i J PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie).